My Praise ATL

My Praise ATL
On Air Schedule
Willie Moore. Jr. M 3:00pm - M 7:00pm
Tu 3:00pm - Tu 7:00pm
W 3:00pm - W 7:00pm
Th 3:00pm - Th 7:00pm
F 3:00pm - F 7:00pm
Praise Mixdown Sa 7:00pm - Sa 9:00pm
The Soft Sounds of Praise M 12:00am - M 6:00am
M 11:00pm - Tu 12:00am
Tu 12:00am - Tu 6:00am
Tu 11:00pm - W 12:00am
W 12:00am - W 6:00am
W 11:00pm - Th 12:00am
Th 12:00am - Th 6:00am
Th 11:00pm - F 12:00am
F 12:00am - F 6:00am
F 11:00pm - Sa 12:00am
Sa 12:00am - Sa 8:00am
Su 12:00am - Su 6:00am
Su 10:00pm - Su 11:00pm
Su 11:00pm - Su 12:00am
The Donnie McClurkin Show Sa 8:00am - Sa 10:00am
The Canton Jones Countdown Sa 10:00pm - Su 12:00am