My Praise ATL

My Praise ATL
On Air Schedule
Praise Mixdown Sa 7:00pm - Sa 10:00pm
The Soft Sounds of Praise M 12:00am - M 6:00am
M 7:00pm - M 11:00pm
M 11:00pm - Tu 6:00am
Tu 7:00pm - Tu 11:00pm
Tu 11:00pm - W 6:00am
W 7:00pm - W 11:00pm
W 11:00pm - Th 6:00am
Th 7:00pm - Th 11:00pm
Th 11:00pm - F 6:00am
F 7:00pm - F 11:00pm
F 11:00pm - Sa 8:00am
Su 12:00am - Su 6:00am
Su 7:00pm - Su 12:00am
The Donnie McClurkin Show Sa 8:00am - Sa 10:00am
The Canton Jones Countdown Sa 10:00pm - Su 12:00am